DA white dwarfs

Hot DQ white dwarfs

DO-DB white dwarfs

PG1159 pre-white dwarfs

Subdwarfs B

Previous (and very important!) computations